O projektu

Posted on by

Obstoječi sistemi za rudarjenje podatkov omogočajo analizo tabelaričnih podatkov, a tipično niso prilagojeni za rudarjenje semantično označenih podatkov, ki so razpoložljivi v obliki domenskih ontologij. Analiza semantično označenih podatkov je posebno pomembna v biomedicinskih domenah. V okviru projekta SDM-Open bomo razvili učinkovite metode semantičnega rudarjenja podatkov, ki bodo omogočile pojasnjevanje biomedicinskih pojavov na osnovi velikih količin biomedicinskih podatkov. Glavna inovacija projekta je novi okvir SDM-Open, ki bo združeval učinkovitost metod analize omrežij s pojasnjevalnim potencialom algoritmov semantičnega rudarjenja podatkov. Inovacijo predstavljata tudi nova metodologija in platforma, ki bosta omogočili raziskovalcem uporabo bogatega nabora semantično označenih podatkov, kar jim bo omogočilo obravnavo širšega in bogatejšega nabora raziskovalnih vprašanj, kot je mogoče z obstoječimi metodami. Metodologijo bomo uporabili na biomedicinskih podatkih, ki bodo vključevali podatke o Alzheimerjevi in Parkinsonovi bolezni.

Projekt  je financiran v obdobju 1.06.2018 do 31.05.2021 s strani Javne agencije za javno raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS) in ima evidenčno številko N2-0078.